برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد در شرایطی که خامنه ای آخوند جلاد رئیسی را بعنوان رئیس جمهور و آخوند گوشخوار اژه ای را بعنوان رئیس قضائیه معرفی کرده است ـ ارتباط مستقیم

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارم و پنجم

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارم ـ ۱۴تیر۱۴۰۰


جایگاه این گردهمایی چیست؟


در ارتباط مستقیم قبلی که برادر شریف مهمان برنامه شما بود. شما صحبت از بهار استراتژی کردید و برادر شریف مقایسه کردند با دوران فاز سیاسی که چطور شعارهای اصولی مجاهدین علیه ارتجاع و به نفع آزادی، نیروها را آزاد کرد.
الآن هم چهل سال ایستادگی، رژیم را به این نقطه رسانده . بهای سنگینی که در این رابطه پرداخت شد از ۱۲۰هزار و ۳۰ هزار شهید .
۳۲۲ هزار کشته کرونا هم بهایی ست که مردم بخاطر آزادی پرداخت کردند.
و اینکه خامنه ای از موضع ضعف مجبور شده رئیسی را بیاورد یک تغییر دوران است، بنابراین جایگاه کهکشان امسال بسیار متفاوت از سالهای قبل است.
همه باید بدانند که در این شرایط، این بسیج یک بسیج تهاجمی باید باشد علیه این جنایتکاری که سرکار آمده...

 

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت پنجم ـ ۱۴تیر۱۴۰۰
 

مطالب مرتبط


گردهمایی سالانه ایران آزاد در ۱۹ تیرماه و تفاوت آن با گردهمایی های قبلی ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول تا ششم)

پارلمان انگلستان - کنفرانس برای اعلام بیانیه ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس از همه احزاب در آستانه گردهمایی جهانی ایران آزاد

بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک شعبده انتخابات رژیم آخوندی ـ ارتباط مستقیم (قسمت چهارم تا ششم)