تامین مالی حزب الشیطان وابسته به رژیم آخوندی از طریق قاچاق مواد مخدر

گزارشها حاکی از تأمین مالی حزب الشیطان وابسته به رژیم ‌آخوندی از طریق قاچاق مواد مخدر است ـ ۱۵تیر۱۴۰۰


عرب نیوز نوشت‌، گروه حزب الله مورد حمایت رژیم ایران در تولید قرصهای مواد مخدر دست داشته و از تجارت و قاچاق مواد مخدر برای تامین مالی خود استفاده میکند...

به گزارش  عرب نیوز،  نیروهای امنیتی لبنان می گویند آنها ده ها عملیات را در ماه های اخیر در جستجوی آزمایشگاه های تولید قرص کپتاگون Captagon آغاز کرده اند.

در واقع ، لبنان به مجرای اصلی قاچاق قرص های کاپتاگون تولید شده در سوریه تبدیل شده است.

مطالب مرتبط


افشای حسابهای متعلق به خامنه ای و ارگانهای وابسته به او در بازوی مالی حزب الشیطان لبنان

حمله آلمان به گروه‌های مرتبط با حزب‌الشیطان در این کشور