شهادت مجاهدان خلق حسین سدیدی ابراهیم سلیمی و یارعلی گرتبار ـ روزها و یادها ـ هفته سوم تیر۱۴۰۰

شهادت مجاهدان خلق حسین سدیدی ابراهیم سلیمی و یارعلی گرتبار ـ روزها و یادها ـ هفته سوم تیر۱۴۰۰


۱۹ تیر۱۳۷۴ شهادت مجاهدین خلق حسین سدیدی ابراهیم سلیمی ویارعلی گر تبار توسط تروریستهای رژیم خمینی در یک حمله جنایتکارانه تروریستی مزودران رژیم آخوند ی در بغداد سه تن از مجاهدین بنامهای سید حسین سدیدی ابراهیم سلیمی و یارعلی گرتبار به شهادت رسیدند.

این شبکه تروریستی مستقیما توسط نادر یاراحمدی دبیردوم سفارت رژیم در بغداد که از افسران ارشد وزارت اطلاعات رژیم بود هدایت میشد.

مجاهدین در تعقیب تروریستها موفق شدند یکی از انان را دستگیر کنند.

مجاهد خلق ابراهیم سلیمی فرزند خانواده مبارزی از مردم قزوین بود که دژخیمان خمینی مادر مجاهدش فاطمه مسگرها را در سال ۶۴ بجرم حمایت ازمجاهدین اعدام کرده بودند و برادر مجاهدش اسماعیل سلیمی نیز درعملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیده بود مجاهد شهید حسین سدیدی معلمی انقلابی بود که به هواداری از مجاهدین پرداخت ودرسال ۶۲ به منطقه مرزی اعزام شد.

او تا لحظه شهادت در کسوف فرمانده فداکار به رزم بی امان علیه دشمن خدا وخلق پرداخت یارعلی گرتبار از فرزندان مردم زحمتکش بخش بندپی شهرستان بابل او درسال ۶۱ بخاطر هواداری ازمجاهدین زندانی شد.

بعد از سه سال تحمل شکنجه پس از خروج اززندان بلافاصله به پایگاه مجاهدین د رمنطقه مرزی پیوست و در بیش از ۱۴ رشته عملیات علیه نیروهای جنگ وسرکوب خمینی شرکت داشت.

خون آن رزم آوران که با عشق آزادی ایران برای نبرد با ارتجاع حاکم سلاح برداشتند دررگ فرزندان آگاه و آزادیخواه ایران زمین جاری شد ویاد وخاطره رزم وعزمشان انگیزه مبارزه و قیام علیه آخوندهای تروریست و دیکتاتور گشت

مرگ زهرا کاظمی در زیر شکنجه مزدوران رژیم آخوندی
بازگشت یاسرعرفات به فلسطین بعد از ۲۷سال
فتح تهران به دست مشروطه خواهان

مطالب مرتبط


افتتاحیه گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۱۰ژوئیه ۲۰۲۱

پیام گردهمایی ۱۹ تیر؛ نشانی آلترناتیو و راه کار ایران