سر کشیدن جام زهر آتش بس توسط خمینی ضدبشرـ روزها و یادها ـ هفته چهارم تیرماه

سر کشیدن جام زهر آتش‌بس توسط خمینی ضدبشرـ روزها و یادها ـ هفته چهارم تیرماه


۲۷ تیر ۱۳۶۷ سرکشیدن جام زهر آتش بس توسط خمینی ضد بشر جنگ ۸ ساله خانمان سوز خمینی تنها در طرف ایران یک میلیون کشته و دو میلیون معلول ومجروح و ۴میلیون آواره و بیش از هزار میلیارد دلار خسارت برجای گذاشت.

وزیر آموزش وپرورش رژیم در سال ۶۷ اعلام کرد که در این جنگ ۴۵۰ هزار دانش آموزبه جبهه ها فرستاده شدند.

رفسنجانی همچنین اعتراف کرد که یک قرن درامد نفت ایران یعنی متجاوز از هزار میلیارد دلار به تنور این جنگ ریخته شده است.

ارتش آزادیبخش ملی ایران با فتح شهر مهران ویکصد رشته عملیات دیگر جام زهری به حلقوم خمینی وتنور جنگ ضد میهنی او ریخت و خمینی ضدبشر را وادار به قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ملل متحد کرد.

هیولای آدمخوار از شش سال قبل ازآن یعنی از سال ۱۳۶۱ قطعنامه های سالانه ی شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس وخاتمه دادن به جنگ را پی در پی رد می‌کرد و می گفت اگر این جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد.

ما آماده ایم ارتش آزادیبخش کار را به آن جا رساند که احمد خمینی بعدا گفت امام وقتی در معادلات به این نتیجه رسیدند که قطعنامه را قبول کنند گفتند که من جام زهر قطعنامه را می نوشم من کنار امام بودم.

امام مرتب مشتشان را برروی پایش میزد و آخ میگفت بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ چند روز امام بدرستی نمی توانستند راه بروند.

پاسدار شمعخانی وزیر دفاع سابق آخوندها روز ۴ مهر ماه ۱۳۸۴ اذان کرد هیچ کس غیر از مجاهدین داخل کشور وجود ندارد که بعداز خرمشهر اطلاعیه ای یا بیانیه ای داده باشد که جنگ باید خاتمه پیدا کند.

برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی هیچکس هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزاد سازی خرمشهر شد.

گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشد که امروز اعلام میکند آری در روزگاری که هیچ کس را یارای در افتادن با خمینی ومقابله با جنگ ضد میهنی نبود مقاومت ایران با شعار صلح وآزادی به مقابله با خط خمینی یعنی جنگ جنگ اختناق روی آورد

تاسیس شورای ملی مقاومت ایران
حمایت مردم ایران از دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران
انتشار اولین شماره نشریه مجاهد ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران

مطالب مرتبط


مردم اهواز در اعتراض به قطع آب جاده ها را مسدود کردند ـ در یک نگاه

نمای روز ـ وحشت و سراسیمگی در نمایش‌های جمعه!