چهارمین شب خیزش خوزستان ـ بستن جاده‌ها و درگیری جوانان شورشی با ماموران سرکوبگر ـ پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی (۲۷تیر۱۴۰۰)


با درود به مردم و دلیران تشنه کام سوسنگرد، امشب باید به مزدوران و جنایتکارانی که به سمت مردم و جوانان شلیک می‌کنند، درسی جانانه داد.

ایستادگی دلاوران سوسنگرد باعث ایستادگی مردم خوزستان و دیگر شهرها و مناطق ایران می‌شود و به کمک و حمایت می‌آیند.

آن قدر باید ادامه داد تا رژیم آب را تامین کند. سدهای دز و گتوند به اندازه کافی آب ذخیره دارند اما سپاه پاسداران به انحصار مصارف خود درآورده است.

مطالب مرتبط


مسعود رجوی ـ سومین شب قیام تشنگان در خوزستان در اعتراض به بی‌آبی

چهارمین شب خیزش خوزستان - بستن جاده‌ها و درگیری جوانان شورشی با ماموران سرکوبگر - پیام مسعود رجوی