ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت سوم ـ ۲۹تیر۱۴۰۰


گفتگو با مجید شکوهی، محمد علی محتسبی، پروانه تاروردیان از کانادا و سعید لگزیان از فرانسه


مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای

نارمک ۲۹تیر۱۴۰۰: مرگ بر خامنه‌ای ـ شعار مرگ بر خامنه‌ای مردم ۲۹تیرماه ۱۴۰۰ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر: مردم ایران زمان برخاستن است به‌ پا خیزید درود بر رجوی درود بر رجوی

یک هم‌وطن: تانک انداخته‌اند در اتوبان دارند می‌برند اهواز مردم را با این بکشند ببین چقدر از مردم می‌ترسند ببینید مردم! با دست خالی برایتان تانک می‌آورند مردم را اینجوری به گلوله بستن ته‌اش چی ته‌اش سقوط می خواهید بکنید دیگه حالا من را کشتی اون را ده تا دیگه مثل من در می‌آید.

مردم خشمگین ایذه ـ ۲۹تیر: توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه

کار به جایی رسید که پاسدار احمدی‌نژاد در وحشت از سقوط شتابان نظام گفت: الان اکثر ملت از شرایط مدیریت کشور ناراضی هستند، خب اصلاح کنید، تغییر بدهید. ممکن است فردا فرصت جبران نداشته باشیم.

روزنامه حکومتی رسالت ضمن اعتراف به خشم آتشین مردمی که دیگر تحمل نمی‌کنند هشدار داد: اعتراضات معیشتی و قانونی نباید تبدیل به مسائل امنیتی شود. نباید عادت کنیم که کارد به استخوان مردم برسد و مجدد درگیر مسائل امنیتی شویم.

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر: ما کانون‌های شورشی در کرج آماده هستیم همراه با مردم خوزستان فریاد می‌زنیم مرگ بر خامنه‌ای

روی خط ایران ـ ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ قسمت چهارم


گفتگو با محمد علی محتسبی، سعید لگزیان از فرانسه و مرتضی حبیبی از سوئدمطالب مرتبط


ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم و چهارم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

ویژه برنامه قیام تشنگان خوزستان بپاخاسته ـ روی خط ایران ـ قسمت سوم تا پنجم

خوزستان بپاخاسته، آینهٔ مظلومیت و دادخواهی ایران