ششمین شب خیزش خوزستان - تظاهرات مردم ایذه، خرمشهر، سوسنگرد، دارخوین، آبادان، دزفول، اهواز و بهبهان - پیام مسعود رجوی

مسعود رجوی (۲۹تیر۱۴۰۰)از ایذه خون‌فشان تا ماهشهر قهرمان و از خرمشهر و اهواز تا دارخوین و بهبهان و سوسنگرد و دزفول آتش قیام بر ضد نظام شعله می‌کشد.
مردم در متروی صادقیه و پشت‌بام‌های نارمک در تهران شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دهند.
در متروی گلشهر کرج هم فریاد می‌زنند: سپاهی حیا کن مملکت را رها کن.

این سیمای شعله‌ور ایران‌زمین در شب مبارک ۳۰تیر است.
تکرار باید کرد که در سراسر ایران‌زمین وقت برخاستن است.

یاوه‌های آخوند خاتمی و امثال او که از سوق دادن اوضاع به جانب آشوب توسط بدخواهان نظام هشدار می‌دهند خریداری ندارد.

آنها برای شهرهای آغشته به خون و جوانان شورشگر همزمان با عید قربان که بین‌الملل فدا و قربانی است برای حفظ نظام روضهٔ خشونت‌پرهیزی می‌خوانند.
برای گرفتن آب و آزادی از این رژیم باید آتش بپا کرد!

مطالب مرتبط


پنجمین شب خیزش خوزستان ـ تظاهرات، درگیری و بستن جاده‌ها در شهرهای خوزستان و خرم‌آباد ـ پیام مسعود رجوی

ششمین شب خیزش خوزستان - تظاهرات مردم ایذه، خرمشهر، سوسنگرد، دارخوین، آبادان، دزفول، اهواز و بهبهان - پیام مسعود رجوی