درگذشت احمد شاملو شاعر شهیر ایران ـ روزها و یادها ـ هفته اول مرداد ۱۴۰۰

روزها و یادها ـ درگذشت احمد شاملو شاعر شهیر ایران ـ هفته اول مرداد ۱۴۰۰


دوم مرداد ۱۳۷۹ درگذشت احمد شاملو شاعر شهیر ایران احمد شاملو شاعر بزرگ، ادیب، مترجم و محقق بلند آوازه ایران

شاعری که اشعار او به بسیاری زبانهای رایج جهان ترجمه شد و دو بار نیز نامزد دریافت جایزه ادبی نوبل شد.

احمد شاملو در ۲۲ آذرماه سال ۱۳۰۴ در تهران چشم به جهان گشود. از جوانی با مسایل سیاسی آشنا شد. در سال ۱۳۳۳ پس ازکودتای ۲۸ مرداد علیه حکومت ملی دکتر مصدق شاملو دستگیر شد و ۱۳ ماه در زندان به سر برد.

شاملو در ۱۳۴۴ با آغاز مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه و تاسیس سازمانهای انقلابی همچون سازمان مجاهدین خلق ایران و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اشعار بسیاری را در ستایش و پشتیبانی از مجاهدان و مبارزان سرود.

با سرقت رهبری قیام ضدسلطنتی توسط خمینی شاملو به دفاع از آزادی و حمایت از پیشتازان آن به خصوص از مجاهدین پرداخت.

شاملو در باره حاکمیت خمینی در کتاب جمعه مورخ مرداد ۱۳۵۸ نوشته بود روزهای سیاهی در پیش است.

دوران پر ادباری که اگر مطلقا عمری دراز نمی تواند داشت از هم اکنون نهاد تیره خود را آشکار ساخته است.

اکنون ما در آستانه طوفانی روندی ایستاده ایم بادنماها ناله کنان به حرکت درآمده اند وغباری تا عمومی از پا ساخت برخواسته است.

شاعر بزرگ میهن ما احمد شاملو به همراه شادروان غلامحسین ساعدی و دکتر منوچهر هزارخانی و چند تن دیگر از نویسندگان و شعرا در آستانه ۴ خرداد ۱۳۶۰ پیام مشترکی برای مسعود رجوی فرستادند.

در آن پیام چنین آمده بود مجاهد خلق مسعود رجوی چهارم خرداد روز شهادت محمد حنیف نژاد سعید محسن علی اصغر بدیع زادگان و عبدالرسول مشکین فام و محمود عسگری زاده بنیانگذاران سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران است یادآوری این روز برای مردم ما وهمه مشتاقان آزادی واستقلال ایران فرصتی است در بزرگداشت خاطره همه شهدای انقلابی خلق و برای شما و همرزمانتان که فعالانه راه آن مجاهدین شهید را می پویید بویژه تجدید عهدی است با آرمانهای مردان و زنان از خود گذشته که برای رهایی ایران به پا خاسته اند و با ایثار جان خویش سنگ بنای جنبش انقلابی را در زمین میهن ما استوار کرده اند.

برای ما فرصتی مغتنم هست که در بزرگداشت این روز تاریخی و این تجدید عهد با شما و همه همرزمان مجاهدتان سهیم وشریک باشیم.

شهادت مجاهد خلق محمدرضا سعادتی
شروع قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد توسط خمینی ضدبشر
تحصن تاریخی ایرانیان در ژنو در پشتیبانی از اشرف

مطالب مرتبط


در نهمین شب شعله‌های قیام تا ساوه، تهران و قزوین رسید ـ در یک نگاه

خامنه‌ای، روحانی؛ وحشت، سرخوردگی، اعتراف