بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول و دوم)

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم ۳مرداد۱۴۰۰( قسمت اول )


سلام و درود بر شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی و درود بر هموطنان دلیرمان در خوزستان و سایر شهرهای میهن.
ده شب و روز است که خوزستان در جوش و خروش است، قیام، شهرهای مختلف خوزستان را درمی نوردد.
و شعله های این قیام ابتدا به شهرها و استان های نزدیک خوزستان سرایت کرد و جوانان شورشگر در شهرهای استان های همجوار از جمله لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به همبستگی با مردم خوزستان برخاستند.
شاهد بودیم این شعله روز گذشته به تبریز آزادی ستان هم رسید و خیزش جوانان دلیر تبریز در همبستگی با خوزستان بپاخاسته را شاهد بودیم.
علاوه بر تبریز شاهد شورش جوانان شورشگر در بجنورد، سقز، زنجان و چندین شهر دیگر در استان های مختلف میهن مان بودیم و این حرکاتی ست که همچنان ادامه دارد.
البته شاهد بودیم رژیم همه قوایش را بسیج کرد که با سرکوب مانع از گسترش دامنه این قیام و استمرار آن بشود.
این قیام با خواست آب شروع شد و با شعار مرگر بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور ادامه پیدا کرد.
و در آستانه شروع کار آخوند جلاد ابراهیم رئیسی شاهد این جوش و خروش هستیم .
در حالیکه خامنه ای این جلاد را برای مقابله با همین قیام ها آورد و در مقام ریاست جمهوری رژیمش منتسب کرد.

راستی چه نتیجه ای باید از این قیام تا همین حالا گرفت؟


 

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم ۳مرداد۱۴۰۰ ( قسمت دوم )


  

 

 

مطالب مرتبط


گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت چهارم و پنجم

گردهمایی جهانی ایران آزاد و دوران جدید رژیم ـ ارتباط مستقیم ـ قسمت اول تا سوم

اسامی ۱۲تن از شهیدان قیام