بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم( قسمت سوم و چهارم )

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم ۳مرداد۱۴۰۰( قسمت سوم )


مهرداد از کانادا:


مردم می گویند آب ما چه شد؟ ولی رژیم سرکوب می کند.
اما رژیم بداند که سرکوب جواب ندارد و مردم به این نتیجه رسیدند که از صحبت با این رژیم چیزی حل نمی شود.

دکتر حسین جهانسوز:


یکی از تاکتیک های  دیکتاتورها این است که بین قوم ها تفرقه بیاندازد.

وقتی مردم تبریز شعار دادند که ما از خوزستان حمایت می کنیم و همبستگی خودشان را با خوزستانی ها اعلام کردند و این مشت محکمی بود به دهان علی خامنه ای که سعی میکند این همبستگی را بهم بزند و بین مردم اختلاف ایجاد کند.

 

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم ۳مرداد۱۴۰۰ ( قسمت چهارم )


  

مطالب مرتبط


بررسی گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت ایران و سیرک شعبده انتخابات رژیم آخوندی ـ ارتباط مستقیم (قسمت چهارم تا ششم)

اسامی ۱۲تن از شهیدان قیام