قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول و دوم )

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰


مهمان برنامه: محمدعلی توحیدی

در آستانه سومین هفته از قیام سراسری مردم ایران هستیم و هر روز شعله این قیام از یک گوشه از میهن مان زبانه می کشد و هراس از گسترش این قیام، نگرانی را بر رژیم آخوندی بیشتر می کند.
شعله های قیام از خوزستان تشنه، در سه هفته پیش زبانه کشید و بیشتر شهرها و مناطق این استان را فراگرفت.
و بلافاصله به سایر استانها، تا تبریز، مشهد و تهران بزرگ هم سرایت کرد و زمین را زیر پای آخوندها تا همین نقطه به لرزه انداخته.
مقامات و رسانه های حکومتی در وحشت از گسترش این قیام به بهانه سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان هشدار میدهند که بایستی شاهد مرصادهای دیگری، آن هم این بار در خانه هر ایرانی باشیم.
شعله ور شدن آتش قیام در سرتاسر میهن مان در شرایطی هست که دو روز دیگر به تنفیذ آخوند جلاد، ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس جمهور نظام ولایت فقیه باقی مانده است.
میدانیم که از همان ابتدا هم خامنه ای رئیسی را برای همین قیام و بطور خاص گسترش نفوذ و استقبال اجتماعی از مقاومت ایران به پست ریاست جمهوری منصوب کرد.
اما اکنون شاهد هستیم که آخوند اعلم الهدی نماینده خامنه ای در مشهد، از محاصره رئیسی توسط بحرانها هشدار می دهد.
در برنامه این هفته می خواهیم نگاهی داشته باشیم به قیام سراسری مردم ایران در آستانه سومین هفته شعله ور شدن آن و اینکه رژیم در برابر آن چه مسیرهایی در پیش دارد؟
آیا می تواند با آوردن رئیسی و یا کنترل اینترنت، که خود رژیمی ها از آن بعنوان کشیدن ضامن نارنجک اسم می برند، با این موج رو به گسترش قیام مقابله بکند؟
و متقابلا از طرف مقابل، قیام چه مسیری در پیش رو دارد ؟ و نقش کانون های شورشی و فعالیت های مقاومت چه هست؟

 

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰ ( قسمت دوم )مطالب مرتبط


بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول و دوم)

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم( قسمت سوم و چهارم )

هفدهمین روز قیام - تظاهرات مردم مشهد با شعار، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد و مرگ بر اصل ولایت‌فقیه