قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت سوم و چهارم )

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰


قسمتی از سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در اولین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد:


هموطنان، ما در نقطه ای از تاریخ ایستاده ایم که بزنگاه شدن ها و تغییرات بزرگ است.
جامعه ما در محاصره استبداد دینی، کرونا و گرسنگی ست اما در درون خود آتشفشان قیام ها را حمل میکند.
مقاومت ایران از قبل مسیر انقباض شتابان و حذف درونی رژیم آخوندها را در مرحله پایانی، پیش بینی و اعلام کرده بود و این حقیقت در انتخابات رژیم برملا و ثابت شد.
این بالاترین شکست و رسوایی در تاریخچه شعبده های انتخاباتی رژیم آخوندی ست.....

 

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ۱۰مرداد۱۴۰۰( قسمت چهارم )
 

مطالب مرتبط


بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم (قسمت اول و دوم)

بررسی قیام خوزستان و شعله کشیدن آن به شهرهای دیگر ایران ـ ارتباط مستقیم( قسمت سوم و چهارم )

هفدهمین روز قیام - تظاهرات مردم مشهد با شعار، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد و مرگ بر اصل ولایت‌فقیه