نمایش تنفیذ رئیسی با اذعان خامنه ای به تحریم رسوای انتخاباتی

نمایش تنفیذ رئیسی جلاد ۶۷ در میان تظاهرات و فراخوانهای محاکمه جلاد۶۷ ـ ۱۲مرداد ۱۴۰۰


با اذعان خلیفه ولایت به تحریم سیرک رسوای انتخاباتی


با تحقیر و توسری به روحانی و راه ندادن احمدی‌نژاد و خاتمی به مراسم


با برجسته کردن پرچم ایران بعد از ۴۳سال اما با آرم خرچنگ نشان


رئیسی جلاد ۶۷:  ما از اصحاب ما می‌توانیم هستیم!. اما حتماً سفره مردم را به اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد


گزارش وضعیت رژیم از زبان جلاد ۶۷:


تورم بیش از ۴۴درصد، رشد نقدینگی ۶۸۰درصد، کسر بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومان


خلیفه ارتجاع در نمایش تنفیذ جلاد:


یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود در سیاست دشمنان جمهوری اسلامی در داخل هم بعضی از روی غفلت بعضی هم شاید از روی غرض این سیاست را دنبال می‌کردند


با جنگ روانی با تبلیغات گوناگون بیشتر از همه امروز کشور ما هدف سوء نیت قدرتهای بزرگ است تا افکار عمومی را در اختیار بگیرند


کار تبلیغاتی کار مهمی است ما در این زمینه ضعف داریم. کم کاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیم


مسأله مهم اقتصاد کشور امروز مسأله اساسی است البته حل مشکلات اقتصادی زمان بر است. یک چیزی نیست که مشکلات را بشود در مدت کوتاه حل کردخامنه‌ای در نمایش تنفیذ رئیسی جلاد ۱۲مرداد ۱۴۰۰


بنده تشکر می‌کنم هم از برگزار کنندگان انتخابات در بخش‌های مختلف هم از تأمین کنندگان امنیت انتخابات که کار بسیار مهمی بود و هم به‌خصوص از حضور مردم یک توطئه تحریم انتخاباتی طراحی شده بود از مدتی پیش در محافل سیاست‌گذاری دشمنان کشور و دشمنان جمهوری اسلامی، در داخل هم بعضی از روی غفلت بعضی هم شاید از روی غرض این سیاست را دنبال می‌کردند.


یک نکته این است که این جا به جایی قدرت امید آفرین است چون کسان جدیدی وارد میدان می‌شوند ابتکارهای جدید دارند چهره‌های جدیدی هستند، اراده‌های تازه‌یی وارد میدان می‌شوند. این برای همه کسانی که انگیزه خدمت دارند امیدواری ایجاد می‌کند به‌خصوص برای جوانها ایجاد امید می‌کنه این خیلی چیزها مغتنمی است خیلی مهم است کسانی که صاحبنظران صاحب فکر و در مسائل گوناگون به آنها فرصت می‌دهد که دقت کنند در گذشته خطا های گذشته را جستجو کنند پیدا کنم آنها را تصحیح کنند.


یک نکته مهم دیگر که این هم توصیه ماستَ این است که در مسأله مهم اقتصاد کشور که امروز مسأله اساسی است باید با برنامه پیش رفت البته حل مشکلات اقتصادی زمان بر است. این را مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند که یک چیزی نیست که مشکلات را بشود یک‌شبه، یا در مدت کوتاه بشود حل کرد. نهیک توصیه لازم اینجا وجود داره و آن این است که در تشکیل دولت انشاءالله سرعت عمل بایست به خرج داده بشود. یعنی شرایط کشور اقتضاء نمی‌کند که تشکیل دولت تأخیر بیفتد.


یک مطلب آخر هم مسأله جنگ تبلیغاتی دشمن است. دشمنان ما امروز بیشترین تحرکاتشان علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم است. تبلیغات رسانه‌یی است برای این‌که بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند کارهای بسیار انجام می‌دهند. فکرهای بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها را از جمله بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوء نیت قدرتهای بزرگ است، اینها را قبضه کنند افکار عمومی را و در اختیار بگیرند وقتی افکار عمومی یک ملت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملت هم طبعاً میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.


کار تبلیغاتی کار مهمی است ما در این زمینه ضعف داریم، کم‌کاری ما داریم در زمینه کار تبلیغاتی و کار حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌یی باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنیمرئیسی جلاد ۱۲مرداد ۱۴۰۰


شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشان را می بوسیدم لیکن به‌دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد


در این انتخابات مردم به‌رغم همه دشمنی‌های دشمنان به‌رغم همه شرایط بهداشتی وضعیت کرونایی و مشکلاتی که بود حضوری باشکوه داشتند حماسه بزرگ خلق کردند!


شرایط و وضعیتی که در ان قرار داریم چه وضعیت اقتصادی تورم ۴۴ درصد بیش از ۴۴ درصد شرایط و وضعیت رشد نقدینگی ۶۸۰ درصدی در این سال‌ها بدهیهای دولت از سال ۹۴ سه برابر شدن مشکلات بسیاری که در زندگی مردم اثر گذاشته (نشان دادن تصویر روحانی در مراسم) و علاج کردن وضعیت کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیاردی اینها وضعیت مردم را امروز ما وضعیت مناسبی نمی‌بینیم


علاوه بر این‌که آسیب دیدن سفره مردم آسیب دیدن کسب و کار مردم باید اشاره بکنم به آسیب دیدن اعتماد مردم دولتی خواستند که این دولت این آسیب را جبران کنه


ما حتماً به‌دنبال رفع تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود اما حتماً سفره مردم را به اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد حتماً دنبال می‌کنیم مسائل پیش روی دولت را یک مسائل ضروری و فوری وجود داره که از امروز دولت با آن مواجه است که باید دنبال بکنه


ما از اصحاب ما می‌توانیم هستیم! یقین داریم با همه موانع و مشکلاتی که پیش رو وجود دارد امروز راه برای برون‌رفت از این مشکلات کاملاً وجود دارهمطالب مرتبط


خانم مریم رجوی ـ رئیسی آخرین برگ خامنه‌ای برای بقای رژیم و نشانه استیصال و دوران پایانی این رژیم است.

تنفیذ رئیسی جلاد ۶۷ توسط خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع