تلویزیون الحدث ـ ایرانیان تظاهرکننده در پاریس ـ رئیسی را به خاطر قتل عام زندانیان سیاسی محاکمه کنید

تلویزیون الحدث:  همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی، ایرانیان تظاهر کننده در پاریس به جامعه جهانی فراخوان دادند ـ۱۵مرداد ۱۴۰۰


رئیسی را به‌خاطر شرکت در قتل‌عام ۳۰هزار سیاسی محاکمه کنید


تلویزیون الحدث: ایرانیان مقیم فرانسه در یکی از میدانهای پاریس از ابراهیم رئیسی با این تظاهرات و با این نماد که یادآور قتل‌عام‌هایی است که رئیسی در سال۱۳۶۷ در آن شرکت داشت، به روی کار آمدن او پاسخ دادند. در این نماد هویت افرادی به نمایش گذاشته شده که وقتی ابراهیم رئیسی جزء هیأت مرگ بود در زندانها به‌سر می‌بردند. شایان یادآوریست که که هیأت مرگ فرمان کشتن زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق را صادر می‌کرد و بیش از ۳۰هزار زندانی در همان موقع اعدام شدند.


معترضان، همزمان با انتصاب ابراهیم رئیسی در این میدان پاریس تجمع کردند تا در سخنرانیهایشان رسیدن این فرد به منصب ریاست‌جمهوری را محکوم می‌کنند و از جامعه جهانی بخواهند‌ که ابراهیم رئیسی را به‌خاطر این قتل‌عامها که در گذشته انجام داده محاکمه کنند. آنها از رهبران اروپا و جهان می‌خواهند که در کنار مردم ایران بایستند و عاملان قتل‌عام را محاکمه کنند.مطالب مرتبط


دی ولت آلمان ـ ایرانیان علیه اعدامها در ایران تظاهرات کردند

گزارش خبرگزاری رویترز از تظاهرات هواداران مقاومت در انگلستان