شهیدان راه آزادی افتخار مقاومت مردم ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ شهیدان راه آزادی افتخار مقاومت مردم ایران ـ ۱۶مرداد۱۴۰۰


گفتگو با خدیجه برهانی

برادر چهارمم سیداحمد ۲۷ساله، و برادر پنجمم سیدمحمدحسین ۲۵ساله، در جریان قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷جانشان را فدای خلق و میهنشان کردند.

با شروع انقلاب ضدسلطنتی حسین نیز همانند سایر برادرانم در تظاهرات و قیام مردم شرکت می‌کرد و خیلی فعال بودبا پیروزی انقلاب نیز، از آنجاکه به‌ماهیت ضدبشری خمینی دجال پی برده بود، وارد جنبش ملی مجاهدین گردید و به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کرد.شهیدان راه آزادی افتخار مقاومت مردم ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

حسین در فروش نشریه مجاهد و برپایی دکه‌های کتاب و… شرکت فعال داشت.

عصر روز پنجم فروردین سال ۶۰بود که وقتی حسین با دوستانش برای برپایی دکه به یکی از خیابانهای قزوین رفته بودند، پاسداران به آنها حمله کرده و بدون ارائه هیچ مدرکی تمامی بچه‌ها را دستگیر کردند و در پاسخ به اعتراض که به چه دلیل در ایام عید ما را دستگیر کرده‌اید و… ؟

آنها را سوار بر اتوبوس روانه زندانی در خارج شهر کردند که بعدها فهمیدیم زندان چوبین‌دره نام دارد.

در جواب اعتراضی که بچه‌ها طی مسیر به این حرکت پاسداران کرده بودند، یکی از پاسداران با شلیک گلوله، سر یکی از برادران به‌نام اصغر اخوان‌قدس را که کنار حسین نشسته بود، هدف قرار داد و او در راه رسیدن به بیمارستان به‌شهادت رسید.

حسین تا یکسال و اندی در زندان بازداشت بود و سپس آزاد شد و بعد از چند ماه در ارتباط با یک هسته مقاومت فعالیت می‌کرد که دوباره که توسط برخی بریده‌مزدوران لو رفت و دستگیر و روانه زندان شد. تا یکسال از سرنوشت او نیز مانند احمد خبری نداشتیم و مادر و پدرم به هر دری می‌زدند نمی‌توانستند ردی به‌دست بیاورند.

او تا سال ۶۷در زندان در زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته بود تا این‌که در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷به‌شهادت رسید.

روی خط ایران ـ پیام سیاسی تحلیف رئیسی جلاد چیست؟ ـ قسمت دوم


گفتگو با فرید ماهوتچی


مطالب مرتبط


نگاهی به مراسم تحلیف آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

به یاد مجاهد شهید سید محمد حسین برهانی