تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم

تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ۱۷مرداد۱۴۰۰


سئوال: چشم انداز مذاکرات اتمی رژیم با روی کار آمدن رئیسی؟


دکتر وارسته: این رژیم از روز اول که حاکمیت را بدست گرفت در ضدیت با آمریکا بود. این رژیم نه ظرفیت این را دارد که بخواهد از هویت خودش دست بردارد و نه می تواند این کار را بکند.
آمریکا بارها گفته که در مورد توافق با رژیم در مورد بند غروب آفتاب، حاضر نیست کوتاه بیاید بخاطر اینکه می گوید، ما نمی توانیم اجازه دهیم که با پایان ۲۰۲۳ رژیم مجددا به مسیر اتمی برگردد.
رژیم هم می داند که در حالت خوشبینانه که آمریکا به قرارداد ۲۰۱۵ هم برگردد نمی تواند به خواسته های رژیم تن بدهد.
اگر قبلا الگوی رژیم چین بود الان کره شمالی الگوی رژیم شده است و می خواهند بی دنده و ترمز بطرف سلاح هسته ای بروند....

 

تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ۱۷مرداد۱۴۰۰ ( قسمت پنجم )


  

مطالب مرتبط


قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول و دوم )

قیام سراسری تشنگان آب و آزادی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت سوم و چهارم )

ساندی اکسپرس: ابراهیم رئیسی هنگام تماشای اعدامهای سیاسی، به نشخوار شیرینی می‌پرداخت