بررسی دادگاه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ بررسی دادگاه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ ـ ۱۹مرداد۱۴۰۰


گفتگو با اسحاق علینژاد


امروز اولین جلسه دادگاه دژخیم حمید نوری برگزار شد. نظر شما در رابطه با تجمع هواداران مجاهدین و خانواده‌های شهدا چیست؟

اسحاق علینژاد: در رابطه با آنچیزی که امروز اتفاق افتاد گویاترین تصویر چیزی بود که در دادگاه اتفاق افتاد و شاکیان نقل کردند. زمانیکه این دژخیم حمید نوری را با دستبند و پا بند به دادگاه آوردند. ۳۳ سال پیش در چنین روزهایی این دژخیم بود که زندانیان مجاهد را با دستبند و پابند به پای چوبه دار می برد و صندلی زیر پایشان را خالی می‌کرد.بررسی دادگاه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

امروز در صحنه دادگاه اسامی ۱۱۰ تن از شهدای قتل‌عام خوانده شد پس آنها امروز در دادگاه حضور داشتند. این خونها می‌جوشد و لحظه‌ای آرام نگرفته است. تا زمانیکه این خونها صاحب دارد و مقاومتی هست مصونیتی برای دژخیمان از مجازات وجود ندارد.

شما اگر خاطرتان باشد از روزهای اول قتل‌عام پرچم دادخواهی را برادر مجاهد مسعود رجوی برافراشتند با مصاحبه‌ها و کنفرانس‌ها و نامه نگاریها و گزارشات مختلف. و هر روز این پرچم برافراشته تر شده است. با وجود جنایتهای رژیم و تلاشهایش برای تخریب مزار شهدای قتل‌عام و تهدید و ارعاب خانواده ها و با توجه به سیاست مماشات و نادیده گرفتن این نسل کشی.

در همین تیرماه امسال در گردهمایی جهانی ایران آزاد بیش از ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی یکی از مهمترین محورهای صحبتهایشان قتل‌عام ۶۷ و نقش رئیسی جلاد در آن بود. امروز قرار بود فقط ۵۰ نفر به دلیل محدودیتهای مکانی و فنی جلوی دادگاه جمع شوند ولی در پایان دادگاه به ۵۰۰ نفر رسید.

در دادگاه ۲۲ شاهد و شاکی از هواداران مجاهدین هستند و اگر محدودیتهای ظرفیت دادگاه نبود می توانست به صدها برسد. این تازه مربوط به یک زندان از صد زندانی است که در آن قتل‌عام صورت گرفته است.

در همین دادگاه اسامی ۴۴۴ تن از شهدای قتل‌عام در زندان گوهردشت ثبت شده است. انبوهی مدارک تسلیم دادگاه شده است. از جمله اسامی بیش از ۵۰۰۰ تن از شهدای قتل‌عام که جز اسناد دادگاه ثبت شده است.

روی خط ایران ـ یادی از شهیدان مجاهد خلق ـ قسمت دوم


گفتگو با دکتر جواد احمدیمطالب مرتبط


تعویق در معرفی کابینه رئیسی، به دلیل وضعیت بحرانی رژیم ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

شروع محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در زندان گوهردشت در استکهلم پایتخت سوئد - تظاهرات هواداران مجاهدین