بررسی جهت‌گیری اقتصادی دولت آخوند جلاد رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

روی خط ایران ـ بررسی جهت‌گیری اقتصادی دولت آخوند جلاد رئیسی ـ قسمت اول ـ ۲۲مرداد۱۴۰۰


گفتگو با دکتر سیامک شجاعی


آخوند رئیسی محمد مخبر را بعنوان معاون خودش انتخاب کرد، این انتخاب بیانگر چه جهت‌گیری اقتصادی در دولت آخوند رئیسی است؟بررسی جهت‌گیری اقتصادی دولت آخوند جلاد رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

دکتر سیامک شجاعی: سابقه این آقای مخبر و ستاد اجرایی فرمان خمینی به این معنی است که اینها تصمیم گرفته اند فردی را که مسئول مصادره اموال مردم ایران را طی ۱۴ سال گذشته داشته است، اموال مردم تحت ستم مردم ایران هموطنان بهایی و مسیحی و بسیاری از فعالان اقتصادی را به بهانه‌های مختلف می روند و زمین ها و کارخانه‌ها و اماکن کسب و کار آنها را مصادره میکنند و این به اصطلاح مجتمع عظیم تجاری و اقتصادی و پولی را بوجود آورده اند.

الان هم در بودجه این دولت غیر قانونی هم موارد بسیار زیادی است که اشاره شده برای تامین کسری بودجه و پرداخت هزینه‌هایشان می توانند بسیاری ازشرکتها را تحت عنوان آن اصل ۴۴ بعنوان خصوصی سازی به هر کسی که بخواهند واگذار کنند.

به اعتقاد من بزرگترین ماموریت این فرد، مخبر این است که باقیمانده اموال و دارایی ها و موسسات تولیدی و غیره را که در درون دولت این حکومت قرار گرفته بشکلی از دست دولت خارج کند و آنها را ضمیمه بنیادهای عظیمی که تحت کنترل خامنه‌ای است.

به این ترتیب چیزی در حد نصف حجم دولت که بنگاههای خصوصی و بانکهای دولتی هستند را ضمیمه بنیادهای غارتگر خامنه‌ای بکند. در این رابطه هیچ دستاوردی برای ملت ایران نخواهد بود و چیزی گیر ملت ایران نخواهد آمد.

روی خط ایران ـ دادگاه حمید نوری و نگاهی به جنبش دادخواهی ـ قسمت دوم


گفتگو با مجید حریریروی خط ایران ـ گفتگو با شاهدان قتل‌عام سال ۶۷ ـ قسمت سوم


گفتگو با حسن ظریف و نصرالله مرندیمطالب مرتبط


تقارن محاکمه دژخیم حمید نوری و تشکیل کابینه رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

کابینه دزدان و آدمکشان