مسعود رجوی ـ کوره های کرونا در رژیم اعدام و قتل عام در ایران

کوره‌های کرونا در رژیم اعدام و قتل‌عام در ایران


مسعود رجوی-۲۲ مرداد ۱۴۰۰


نوشتاری کوره های کرونا در رژیم اعدام و قتل عام در ایران

خامنه‌ای خلیفة ارتجاع، به مجالس عزاداری ماه محرم و عاشورا فراخوانده و می‌گوید «ما به این مراسم احتیاج داریم». به گفتهٴ خامنه‌ای وسیلة خوبی «برای تضرع و توسل و استغفار است». اما «شیوه نامه‌ها» رعایت شود تا «دشمنان» نتوانند بگویند که این مجالس موجب شیوع کرونا شد!


این در شرایطی است که آمار قربانیان و جان‌باختگان کرونا از ۳۶۰هزار فراتر رفته که آدمی را برق‌گرفته و مات و مبهوت می‌کند. سردخانه‌ها و گورستانها هم یکی پس از دیگری سقف و رکورد مرگ می‌شکنند. فاشیسم دینی و رژیم اعدام و قتل‌عام با کوره‌های کرونا همین است.


عملکرد این رژیم به گواهی موضعگیری‌ها و اطلاعیه‌های روزانه مقاومت ایران از اول اسفند ۱۳۹۸ تا همین امروز، ضدانسانی، ضداسلامی و ضدایرانی و شایان رسیدگی بین‌المللی است. به‌خصوص از بابت دریغ کردن واکسن از مردم ایران که قتل و جنایت عمدی علیه بشریت در استراتژی کلان تلفات و سپر انسانی در برابر خطر قیام و سرنگونی است.


مانند اسفند ۹۸ که خامنه‌ای فتوای وجوب غسل و حنوط و کفن کردن و نماز میت داد، باید تکرار و خاطرنشان کرد که در فرهنگ قرآن حفظ جان و سلامت مردم بی‌گناه بر همه چیز اولویت دارد. بنابراین وقتی احتمال سرایت وجود دارد، هیچ مجلس و مراسمی ضروری و واجب نیست. در ماه محرم هم دقیقاً باید به ترتیبی عمل کرد که احتمال سرایت به صفر برسد.


پاسخ به رژیم ولایت در قیام و جنگ صد برابر استمطالب مرتبط


مسعود رجوی: فتوای خامنه‌ای در مورد وجوب غسل و کفن کردن جان‌باختگان کرونا ضدانسانی، ضداسلامی و ضدایرانی است

مسعود رجوی: کوره‌های کرونا در رژیم اعدام و قتل‌عام در ایران مسعود رجوی - پیامها