کابینه قاتلان و دزدان ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا چهارم

روی خط ایران ـ کابینه قاتلان و دزدان ـ قسمت اول ـ ۲۳مرداد۱۴۰۰


گفتگو با هادی روشن روان


جلاد ۶۷ کابینهٔ خود را به مجلس ارتجاع معرفی کرد. کابینه‌ای دستچین شده توسط شخص خامنه‌ای از میان نهادهای سرکوب، تروریسم و ارگانهای غارتگر نظام. پاسدارانی مانند وحیدی سرکردهٔ پیشین نیروی تروریستی قدس که به‌خاطر انفجار مرکز آمیا در بوئنس آیرس هم‌اکنون تحت پیگرد قضاییهٔ آرژانتین است؛کابینه قاتلان و دزدان ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا چهارم

قاسمی از معاونان پیشین نیروی تروریستی قدس، سرکردهٔ پیشین قرارگاه مرکزی غارت خامنه‌ای (ضد خاتم)، کسی که سطح غارتگری را به دزدیدن دکل‌های نفتی رساند و انبوهی شمش طلا از کشور خارج کرد؛ ضرغامی از پاسدار-لومپن‌هایی که در سال۵۸ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت و از نخستین گروگان‌گیران رژیم است؛ قرایی آشتیانی از همدستان صیاد شیرازی و از قاتلان مردم کردستان.

هم‌چنین جانیان و تروریستهایی مانند امیر عبداللهیان نوچه و دستیار جلاد قاسم سلیمانی که دست در خون هزاران تن از مردم بی‌گناه عراق، سوریه و لبنان و... دارد و به خون مجاهدین هم تشنه است و وقتی دیپلمات تروریست رژیم در اروپا دستگیر شد به کشورهای اروپایی وعدهٔ یک ضربه تروریستی «شوک آور» می‌داد؛ و یک دوجین دزد، جانی و دژخیم دیگر.

چنین ترکیبی دور از انتظار نبود. وقتی خامنه‌ای ترکیب رئیس‌جمهور نظام و معاونش را از قاتل‌ترین و دزدترین چید، روشن بود چه هدفی دارد و باید ترکیب کابینهٔ جلاد۶۷ هم کلکسیونی از قاتلان و دزدان باشد.

خامنه‌ای با یک هدف دو منظوره از یک‌سو می‌خواست با یک‌پایه کردن نظام و آوردن جلاد۶۷ در برابر خطر جامعهٔ انفجاری و قیام خط ببنند؛ و از سوی دیگر با وارد کردن محمد مخبر، رئیس بنیاد غارتگر ستاد اجرایی خمینی ملعون در کنار رئیسی، دالانی مستقیم به بالاترین ارگان اجرایی نظام بزند تا سیاست‌های اجرایی را هر چه بیشتر و بهتر در راستای غارتگری سمت و جهت بدهد. ترکیب کابینه هم از همین هدف دو‌گانه تبعیت می‌کند.

روی خط ایران ـ پیشروی جنبش دادخواهی ـ قسمت دوم


گفتگو با علیرضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکاروی خط ایران ـ با شاهدان قتل‌عام و شاکیان دژخیم حمید نوری ـ قسمت سوم


گفتگو با حسین فارسی و رضا شمیرانیروی خط ایران ـ مقایسه برخورد جهان و رژیم ایران با کرونا ـ قسمت چهارم


گفتگو با مهران مومنیمطالب مرتبط


بررسی جهت‌گیری اقتصادی دولت آخوند جلاد رئیسی ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

کابینه دزدان و آدمکشان