سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم(قسمت اول تا سوم)

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰


کرونا در میهن مان غوغا می کند. رژیم خودش از طغیان کرونا در شهرهای مختلف و همچنین سونامی مرگ در اثر گسترش کرونا و بی عملی و بی تفاوتی رژیم آخوندی نسبت به جان و سلامت مردم ایران خبر می دهد.
همین امروز در خبرها بود که تعداد قربانیان کرونا به بالاترین سقف خود که رژیم خودش اعلام کرده، روزانه به ۶۲۰ نفر رسیده. ولی سازمان مجاهدین خلق ایران امروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان تا ۲۰۰۰ نفر رسیده است.
البته نه ما، بلکه خود مقامات رژیم به دفعات اعلام کردند که آمار رسمی دو تا سه برابر بیشتر از چیزیست که اعلام می شود.
زالی، رئیس ستاد کرونا در ایران اعتراف می کند که آمار واقعی را در گزارش به سازمان بهداشت جهانی پوشانده اند.
اما یک واقعیت دیگر که در پس این سونامی مرگ، خودش را به وضوح نشان می دهد، نقش شخص خامنه ای بعنوان مسبب اصلی این واقعیت است که در واقع جنایت علیه بشریت است.
شاهد هستیم که مردم داغدار، که عزیزانشان را در این موج مرگ از دست دادند خامنه ای را لعن و نفرین می کنند که با جلوگیری از ورود واکسن زمینه را برای تاخت و تاز این ویروس کرونا و گرفتن جان های هر چه بیشتری از هموطنان مان فراهم کرد.
در برنامه این هفته ارتباط مستقیم می خواهیم نگاهی بکنیم به این شرایط و اینکه آیا چنین وضعیتی قابل پیش بینی بود؟
و اینکه چرا کارشناسان و رسانه های داخلی و خارجی که می نویسند نظام سلامت در رژیم آخوندی فروپاشیده.
و پیامد این فروپاشیدگی چیست؟ و خلاصه در برابر چنین وضعیتی چه باید کرد؟

 

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰ (قسمت دوم)

 

سونامی کرونا در رژیم آخوندی و پیامدهای آن ـ ارتباط مستقیم ۲۴مرداد۱۴۰۰(قسمت سوم)
 

مطالب مرتبط


تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

تنفیذ و تحلیف رئیسی نقطه عطف در نظام آخوندی ـ ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم و پنجم )

طرح تفرقه اندازانه تقسیم خوزستان به دو قسمت برای منحرف کردن توجهات مردم از قیام