پیام شهیدان قتل‌عام سال ۶۷ و ایستادگی بر آرمان و عقیده ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ پیام شهیدان قتل‌عام سال ۶۷ و ایستادگی بر آرمان و عقیده ـ ۲۷مرداد۱۴۰۰


گفتگو با مجید حریری


خمینی برای طولانی کردن عمر رژیمش، نقشه شومی در سر داشت. قتل‌عام اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در زندانها. زمینه‌سازیهای این جنایت که از مدتها قبل طراحی شده بود از فروردین ‍۱۳۶۷ با جداسازی زندانیان آغاز شد

بر اساس فتوای خمینی، تمامی اعضاء و هواداران وفادار به سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شدند و تابستان خونین ۶۷ به‌نام سربداران سرفراز قله‌های ایستادگی و شرافت مردم ایران به ثبت رسید. مقاومت ایران تاکنون اطلاعات "کمیسیونهای مرگ" در ۷۰شهر در سراسر ایران را جمع‌آوری کرده است.پیام شهیدان قتل‌عام سال ۶۷ و ایستادگی بر آرمان و عقیده ـ روی خط ایران

امروز گورهای دسته‌جمعی در سراسر ایران وجود دارد. برخی از این گورهای دسته‌جمعی در قبرستانها و برخی در وسط جنگل‌ها یا بیابانهای ایران قرار دارند. بسیاری از آنها هنوز کشف نشده‌اند. اما بسیاری از آنها هم که کشف شده‌اند رژیم آخوندی در وحشت از تبدیل شدن این مزارها به زیارتگاه عاشقان آزادی تخریب می‌کند.

عفو بین‌الملل بارها خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب گورهای جمعی شده است. قتل‌عام تابستان ۶۷ باید به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود و دیر نیست روزی که سران رژیم آخوندی به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر دادگاه قرار بگیرند.

خمینی و کمیسیونهای مرگ او می‌پنداشتند اگر به‌سرعت هزاران زندانی سر موضع را سر به نیست نمایند و آثار فیزیکی جنایت را کتمان سازند، خواهند توانست برای همیشه رژیمشان را از خطر مجاهدین بیمه نمایند. آنها فکر سلطنت هزاران ساله بر ایران را در سر می‌پروراندند. آنها می‌خواستند از دیواری بالا بروند که از قدشان بلندتر بود. به صرافت نیفتاده بودند که با یک آرمان درافتاده‌اند؛ «یک سنخ فکر و برداشت» که «با کشتن حل نمی‌شود، بلکه ترویج می‌شود».

این آرمان با کشتن از بین نرفت، با عبور از تونل مرگ، خود را در خود ضرب کرد، قد کشید، انبوه شد، تسخیر کرد، تکان داد و حرکت آفرید. نفر به نفر، سینه به سینه، خاطره به‌خاطره، سلول به سلول از زندان به بیرون از زندان از بیرون از زندان به بیرون از مرزهای سانسور و سرانجام در کسوت یک جنبش دادخواهی متولد شد. اینک این نهال تبرآجین چنان ستبر و راست قامت گشته است که توفان انکار و تکذیب، تهمت و تحریف و هجوم شیطان‌سازی برای هویت‌زدایی از شهیدانش، نمی‌تواند آن را در هم بشکند.

دادخواهی سر از مجامع حقوق‌بشری بین‌المللی درآورده و در عداد پرونده‌های جهانی جنایت علیه بشریت، در حال بررسی است.

مطالب مرتبط


تلویزیون العربیه ـ در قتل‌عام۶۷ دستکم ۳۰هزار تن اعدام شدند که اکثرشان از مجاهدین خلق بودند

تظاهرات هواداران مجاهدین در چهارمین جلسه از دادگاه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در استکهلم + فیلم و عکس