انفجار حرم امام رضا پروژه وزارت اطلاعات برای شیطان سازی از مجاهدین - پرونده

انفجار حرم امام رضا پروژه وزارت اطلاعات برای شیطان سازی از مجاهدین - پرونده

انفجار حرم امام رضا پروژه وزارت اطلاعات برای شیطان سازی از مجاهدین - پرونده ۲۷مرداد۱۴۰۰


در برنامه امروز به یکی از توطئه های وزارت اطلاعات می پردازیم که در راستای شیطان سازی از مجاهدین، طراحی و اجرا شد.

سناریو انفجار حرم امام رضا و انداختن آن به گردن مجاهدین


از آن روزها حدود سه دهه می گذرد و اگر دقیقتر بگویم ۲۷ سال. طی این سالیان آخوند یونسی، بالاترین مقام جنگ روانی آخوندها اعتراف کرد که این توطئه افشا شده، و آوار این دروغ سازی بر سر نظام ولایت فقیه خراب شده.
آخوند علی یونسی وزیر اسبق وزارت اطلاعات آخوندها، در تاریخ هشتم تیر ۱۴۰۰ در مصاحبه ای گفت:
مواردی بوده که بی دلیل افراد را، وزارت اطلاعات بازداشت و اعتراف گرفته بودند که مرتکب جنایتی شدند، و بعد خود وزارت اطلاعات همانموقع متوجه شده بود که اینطور نبوده است. فاجعه ای که در حرم امام رضا رخ داد مربوط به گروهی افراطی بنام فرقان بود، اما مجاهدین خلق مظنون و متهم شد. و وزارت اطلاعات آن موقع افرادی را دستگیر و از آنها اقراری مبنی بر ارتکاب این انفجار گرفت. تعدادی بازداشت شدند و وقتی من وزیر شدم با بررسی هایی متوجه این خطا شدم .
این اعتراف در حالی صورت می گیرد که آخوند علی یونسی خود یکی از کسانی ست که همراه با سایر سران رژیم، این دروغ را بارها تکرار کردند....

مطالب مرتبط


مسعود خدابنده و عاقبت مزدوری برای وزارت اطلاعات ـ پرونده

قتل‌عام بیماران و معلولین – ماجرای قتل‌عام ۶۷