نگاهی به جنایت رژیم ضدبشری ولایت فقیه در تابستان ۶۷ ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ نگاهی به جنایت رژیم ضدبشری ولایت فقیه در تابستان ۶۷ ـ قسمت اول ـ ۳۰مرداد۱۴۰۰

گفتگو با اکبر شفقت از شاهدان قتل‌عام ۶۷

این اولین اقدام سیستماتیک برای آغاز قتل‌عام ۶۷ بود و با این هدف صورت می‌گرفت که به خیال واهی خودشان «سران را شناسایی و از بدنه جدا کرده»! و با تصفیه سران و اعدام آنان سایر زندانیان را در یک پروسه به ندامت و تسلیم کشانده و نهایتاً آزاد نمایند. مسیری که پیشاپیش شکستش روشن بود و منجر به قتل‌عام بیش از ۳۰۰۰۰تن از زندانیان مجاهد و مبارز گردید.

در یکی از این جابحایی‌ها دکتر فرزین را از صف بیرون کشیده و با خود بردند! پس از این‌که به بند بازگشت از وی پرسیدم که موضوع چی بود؟ او گفت، پاسدار قلچماقی به‌نام فردین به همراه یکی دیگر مثل خودش من را به اتاقی بردند و بعد دو نفره تا توانستند با مشت و لگد مورد ضرب‌وشتم قرار دادند اما وقتی به نفس نفس افتاده و با خنده من روبه‌رو شدند از شدت غیظ مجدداً کتک زدند.

در انتها نیز در منتهای ضعف و بیچارگی، وقتی مجدداً با خندهٴ من روبه‌رو شدند ناتوان و درمانده آب دهنی که شایسته خودشان بود برویم ریخته و با سر‌افکندگی مرا مجدداً به بند آوردند.

اوایل سال ۶۷پیش از قتل‌عام بود که فرزین را به‌خاطر ورزش جمعی به دادگاه برده و به ۷۵ضربه شلاق محکوم کردند. وقتی حکم شلاق را به او ابلاغ کردند رو به بچه‌ها گفت: «حسرت یک آخ گفتن را در دل آنها خواهم گذاشت».

روز اجرای حکم ما را به زیر ۸ طبقه دوم بردند در حالیکه ،تختی ،را آماده کرده بودند و پاسداران و بازجویان به ردیف ایستاده بودند، فرزین را روی تخت گذاشتند، مدعی‌ترین شکنجه‌گر گوهردشت با غیظ و کینة حیوانی به شدید‌ترین صورت شلاق می‌زد اما از فرزین صدایی بر نمی‌خواست سپس به دیگری و باز هم به دیگری سپرده شد، اما او چنانچه گفته بود حسرت آخ گفتن را در دل آنان گذاشت».

روی خط ایران ـ نگاهی به ادعاهای اخیر آخوند رئیسی ـ قسمت دوم

گفتگو با فربد رضانیا از سوئد

">

مطالب مرتبط

نگاهی به سیاست انقباض خامنه‌ای در دو ماه گذشته ـ روی خط ایران ـ قسمت اول تا سوم

سخنان مجاهد اشرفی اکبر شفقت هم بند با مجاهد شهید علی صارمی