کابینه جلادان - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

کابینه جلادان - ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰

در هفته ای که گذشت دو رویداد خبرهای مربوط به ایران را تحت الشعاع قرار داده، از یکطرف موضوع کرونا که همچنان در حال تاخت و تاز است و در نبودن یک چاره اندیشی مردمی، موجی از تلفات را بدنبال خودش دارد
و در شهرهای مختلف میهنمان و شاهد هستیم که مردم هم خشم و نفرت خودشان را نثار خامنه ای بعنوان مقصر اصلی قتل عام مردم در کوره کرونا می کنند.
و از طرف دیگر هم در هفته گذشته شاهد بودیم مجلس ارتجاع کابینه آخوند جلاد رئیسی را با سرعت هر چه تمام تر تأیید کرد و حالا باید دید که این دولت با ترکیب مشخصی که دارد آیا پاسخی است به بحرانهایی که در همه جهاد رژیم را احاطه کرده.
این سئوال که در قدم اول آیا راه حلی برای موج کشتاری که هم اکنون در شهرهای مختلف میهن مان بخاطر کرونا شاهد آن هستیم دارد؟
و آیا موضوع واکسیناسیون مردم در برابر کرونا را قادر به حل کردن است؟ 
و اصلا می خواهد که حل کند؟
بحران اقتصادی در نظام آخوندی که مردم را به فقر و گرسنگی کشانده چی؟
آیا پاسخی دارد برای مافیای دزدی و غارت بویژه در زمینه دارو که این روزها عموم مردم ایران با آن چنگ در چنگ هستند؟
و انبوه مسائل و معضلاتی که مردم ایران و همچنین نظام آخوندی با آن درگیر هستند.
برنامه این هفته ارتباط مستقیم را در دو قسمت تقدیم حضورتان می کنیم:
در بخش اول نگاهی می کنیم به کابینه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که اعضای این کابینه چه کسانی هستند؟ و چه کاری قرار است بکنند؟
در بخش دوم به نقش خامنه ای در اوج کشتار مردم در کوره های کرونا، با ممنوعیت واردات واکسن می پردازیم.

 

کابینه جلادان - ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰ ( قسمت دوم )

 

کابینه جلادان - ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰ ( قسمت سوم )

مطالب مرتبط

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد - ارتباط مستقیم - ۳۱مرداد۱۴۰۰ ( قسمت اول تا سوم )

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد - ارتباط مستقیم - ۳۱مرداد۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

تمسخر عربی صحبت کردن امیر عبداللهیان وزیر خارجه رژیم در نشست بغداد