ممنوعیت واکسن، قتل عام مردم ایران توسط خامنه ای- ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

ممنوعیت واکسن، قتل عام مردم ایران توسط خامنه ای- ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰

موضوعی که الان در مورد آن بحث می کنیم موضوع واکسیناسیون و مافیای دارو هست و نقش جنایتکارانه ای که به قیمت مرگ و میر هموطنان مان انجام می شود. 
مهمانان این قسمت از برنامه آقای عزیز پاکنژاد و ابوالفضل پولادوند هستند. 

 

ممنوعیت واکسن، قتل عام مردم ایران توسط خامنه ای- ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰( قسمت پنجم )

 

 

ممنوعیت واکسن، قتل عام مردم ایران توسط خامنه ای- ارتباط مستقیم - ۷شهریور۱۴۰۰( قسمت ششم )

 

 

مطالب مرتبط

بررسی دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد - ارتباط مستقیم - ۳۱مرداد۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

پارادوکس پیشرفت در تولید واکسن و مرگ و میر بالا