تظاهرات یاران شورشگر در تورنتو و یوتوبوری با شعار مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی

خروش یاران و هواداران مقاومت در تورنتو و یوتوبوری ـ ۸شهریور۱۴۰۰ 

تورنتو ـ۶ شهریور ۱۴۰۰

مرگ بر خامنه ای رئیسی درود بر رجوی

ای جلاد مرگت باد، ای جلاد مرگت باد 

پیام به جان جانان ایستاده ایم تا پایان 

ملت یادش نرفته رئیسی  قاتل ۶۷

کرونای ولایت قاتل مرگ ملت 

یوتوبوری‌ ـ ۶شهریور ۱۴۰۰

فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی

توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه 

تنها ره رهایی قیام و سرنگونی

از خوزستان تا تهران مرگ بر خامنه ای مرگ بر رئیسی

قتل عام ۶۷، سی هزار سر به دار 

مطالب مرتبط 

تظاهرات یاران شورشگر در اوتاوا، مالمو و یوتوبوری

تظاهرات ایرانیان آزاده در سوئد به‌مناسبت سی و سومین سال قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران - راهپیمایی تظاهرکنندگان