ترانه هسته ای سیدعلی ـ پیک شادی

ترانه هسته ای سیدعلی ـ پیک شادی۱۱شهریور۱۴۰۰


سیدعلی تا کی میخوای گوربکنی کیسه هسته رو تو چرا نمی شکنی

بشکن بشکنه بشکن

من نمی شکنم بشکن

آخه هسته ای میخواهم به کی باید بگم

بشکن بشکنه من نمی شکنم

آخه هسته ای میخواهم به کی باید بگم

مطالب مرتبط 

فرانسه و آلمان به رژیم ایران هشدار دادند فعالیت‌های تولید فلز اورانیوم و غنی‌سازی ۶۰درصد را متوقف کند

وزارت کشور دولت رئیسی جلاد شهردار شدن زاکانی را تأیید کرد