خاموشی صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده انقلابی ـ روزها و یادها ـ هفته سوم شهریور

روزها و یادها ـ خاموشی صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده انقلابی ـ هفته سوم شهریور۱۴۰۰

شهریور ۱۳۴۷ خاموشی صمد بهرنگی آموزگار و نویسند انقلابی صمد بهرنگی نویسند انقلابی داستان نویس مبتکر و پایه گذاز ادبیات کودکان در ایران در آخرین روزهای تابستان ۴۷ همچون ماهی سیاه کوچولوی خود نشان داد برای اینکه اثری در زندگی دیگران داشته باشند از پرداخت بهای آن گریزان نیست.

صمد در سال ۱۳۱۸ در یکی از محلات فقیر شین تبریز دیده به جهان گشود و به زودی با فقر و محرومیت مردم آشنا شد.

هنگامی که ۱۸ ساله بود رو به روستاها نهاد تا به کودکان درس بدهد اما از نگاه محروم کودکان، شرر انقلاب گرفت و در قلمش ریخت و آتش بیداری را در همه جا فروزان کرد.

عشق صمد به فرزندان محروم میهن او را محبوب کودکان و دانش آموزان به ویژه کودکان روستاها کرد.

صمد سالها در کنار آنها با قلم شیرین و روانش به قطعه نویسی برای کودکان پرداخت و در قالب داستانهای شیرین و دردآلودی که در داستان نویسی ایران بی نظیر بود با شرح رنجهای محروم ترین اقشار، بیداری وسیعی در جامعه راه انداخت.

کتابهای صمد که همچون کتابهای ممنوعه در جامعه دست بدست میشد.

پیر و جوان را نسبت به ضرورت مبارزه برای تغییر و انقلاب آگاه کرد.

فرهنگ دردمند و بیدارگر او انگیزهای مبارزه را در خوانندگان جوان و نوجوان و حتی بزرگسالان افزون میکرد.

صمد در قصه هایش به کودکان آموخت که همیشه با چشمانی باز و هوشیار به اطراف خود بنگرند و مرعوب فضای حاکم نشوند و همچون ماهی سیاه کوچولو بی ترس و هراس از مرغ ماهی خار برای رسیدن به آزادی و زندگی شایسته انسان تلاش کنند.

تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 
شهادت ولی الله فیض مهدوی 
کشتار وسیع مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن 
درگذشت پدر طالقانی روح راستین انقلاب ضد سلطنتی 

مطالب مرتبط 

کارشناسان سازمان ملل: رژیم ایران باید فوراً حکم اعدام حیدر قربانی را لغو کند

رخداد –نسل‌کشی با کرونا