اهمیت گزارش دبیرکل ملل‌متحد علیه نقض حقوق‌بشر در ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

روی خط ایران ـ اهمیت گزارش دبیرکل ملل‌متحد علیه نقض حقوق‌بشر در ایران ـ قسمت اول ـ ۱۶شهریور۱۴۰۰

گفتگو با بهزاد نظیری

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی به لحاظ سیاسی و حقوق بشری چه اهمیتی دارد؟

بهزاد نظیری: ما به طور واقعی در یک شرایط فوق‌العاده بسر می‌بریم. این شرایط فوق‌العاده باعث می‌شود که یک اهمیت خاص و ویژه‌ای پیدا کند. تا جاییکه به این گزارش دبیرکل ملل متحد بر‌میگردد، این گزارش چند سال است که سالانه وضعیت نقض حقوق‌بشر در ایران را جمع زده و به مجمع عمومی سازمان ملل که از نیمه سپتامبر شروع شده و در تمام پاییز ادامه پیدا می‌کند، ارائه می‌کند.

اما امسال به دلیل وضعیت فوق‌العاده اسناد و فاکتهای مطرح شده در آن اهمیت خاص و ویژه‌ای پیدا می‌کند. شرایط فوق‌العاده‌ای که به آن اشاره می‌کنم زیاد نیاز به تشریح ندارد.

از یک طرف جامعه جوشان و شرایط عینی انقلاب و از از طرف دیگر آخوند جلاد رئیسی با یک کابینه متشکل از شقی‌ترین و بدترین جنایتکاران و تروریستهایی که در میهنمان حاکم بود مستقر شده است.

از طرف دیگر مجاهدین و مقاومت ایران که اگر چه چندین سال است که پرچم دادخواهی را برافراشته‌اند ولی امسال بیش از هر سال دیگر با توجه به این تحولات روی این کمپین تاکید دارند و دنیایی حول آن بسیج شده است.

این باعث می‌شود گزارش دبیرکل یک اهمیت خاصی پیدا کند. از یک طرف رژیم طلبکار است که جنایاتی که در حق مردم ما مرتکب می‌شود در جهان منعکس می‌شود و از یک طرف این گزارش حاوی تمامی موارد مهمی است که بصورت پراکنده در اخبار و افواه می‌شنویم.

ولی خوب این گزارش بصورت سرجمع ارائه می‌شود و از آنجائیکه کشور ایران از معدود کشورهایی است که چنین گزارشی توسط دبیرکل ملل متحد به کشورهای جهان ارائه می‌شود.

ارائه چنین گزارشی علاوه بر نتیجه‌گیری حقوق‌بشری، به لحاظ سیاسی پیامدهای خاص خودش را دارد و کشورهای دیگر می‌بینند که این رژیم چقدر به لحاظ سیاسی در مقابل مردم خودش متزلزل است. 

زیرا رژیمی که ثبات داشته باشد و از مینیمم حمایت مردمی را داشته باشد نیازی به چنین ابعادی از جنایت و سرکوب مردم خودش ندارد.

دبیرکل ملل‌متحد در مقدمهٔ گزارش خود، تأکید می‌کند: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان موضوع نگرانی جدی است و هیچ‌گونه تلاش جدی (از سوی رژیم) برای تبعیت از قانون انسان‌دوستانهٴ حقوق‌بشر صورت نگرفته است... معترضان، مدافعان حقوق‌بشر، وکلا و اعضای جامعهٔ مدنی هم‌چنان در معرض تحقیر، بازداشت خودسرانه و تعقیب جنایی قرار دارند که بعضاً به‌حکم اعدام برایشان می‌انجامد. زنان و اقلیتها هم‌چنان با تبعیض نهادینه مواجهند. »...

در بخش اول این گزارش دربارهٔ اعدام در حاکمیت آخوندی، تصریح شده است: «جمهوری اسلامی... هم‌چنان یکی از بالاترین میزان اعدامها را در جهان به‌اجرا می‌گذارد.

گزارشها نشان‌دهندهٔ تعداد زیادی از اعدام اعضای اقلیتها تاکنون در سال۲۰۲۱ است، 

تعداد بالایی از اقلیت عرب بعد از دستگیری، هم‌چنان تحت حکم اعدام یا در معرض ناپدیدسازی اجباری هستند. در سال۲۰۲۰، دست‌کم ۶۹عضو اقلیت کرد، اعدام شدند.

روی خط ایران ـ مقایسه استاندارد سلامت در ایران و جهان ـ قسمت دوم

گفتگو با مهندس محمود ناقلی

مطالب مرتبط

بررسی علل بالا بودن آمار قربانیان کرونا در ایران ـ روی خط ایران ـ قسمت اول و دوم

گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی