قمپوز درمانی رئیسی در بلوچستان در عرصه باد درمانی ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی

قمپوز درمانی رئیسی در بلوچستان در عرصه باد درمانی ـ خبر تو خبر ـ پیک شادی ـ ۱۸شهریور۱۴۰۰


سلام به همه دوستان پیک شادی

و همراهان خبر تو خبر این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون

از رئیسی جلاد که در جریان سفر به سیستان وبلوچستان قموز درمانی و باید درمانی را رد کرد

و وارد عرصه باد درمانی شد

خداوند متعال این وضعیت بادی که در این منطقه ایجاد کرده باید ازش استفاده کرد

مطالب مرتبط

ترانه هسته ای سیدعلی ـ پیک شادی

موقعیت کنونی؛ علائم رخ نمودن شرایط ذهنی