رئیسی جلاد در بیرجند : سرمایه استان امنیت این استان است با این که ما همجوار مرز افغانستان هستیم

رئیسی جلاد در بیرجند : سرمایه استان امنیت این استان است با این که ما همجوار مرز افغانستان هستیم ـ ۲۰شهریور۱۴۰۰

رئیسی جلاد در بیرجند:

سرمایه استان امنیت این استان است

با این‌که ما همجوار با مرز افغانستان هستیم

آمریکایی‌ها بعد از بیست سال گذاشتند رفتند، مردم اخراجش کردند البته دنبال فتنه های خودشان هستند

سرمایه استان امنیت این استان است کوچکترین ناامنی با این‌که ما همجوار با مرز افغانستان هستیم اما استان خراسان جنوبی مشخص است دیگه فرمانده نیروی انتظامی هستند شما هستید فرمانده محترم سپاه هست آمار و ارقام بگویند با این همه مسایل ناامنی که می‌تواند در استان باشد استان خراسان جنوبی استان امن است امنیت یک سرمایه هست برای این استان

من دیروز داشتم یا پریروز داشتم با این آقای رئیس شورای اروپا صحبت می‌کردم قضیه افغانستان را برای ایشان گفتم ایشان گفت که بله درس بزرگی ست برای غرب این قضیه افغانستان وقتی من گفتم بیست سال است آمریکایی‌ها اونجا بودند جز جنگ و خون‌ریزی و بدبختی برای مردم افغانستان چیزی بار نیاوردند بعد بیست سال گذاشتند آنجا را رفتند حالا اخراجش کردند مردم، البته دنبال فتنه های خودشان هستند ایشان گفت که واقعاً این درس بزرگی ست برای همه ما خدا کند همه درس بگیرند... 

مطالب مرتبط

اکونومیست ـ این کاملاً برازنده فردی مثل رئیسی است که در اولین روز ریاست‌جمهوری خود به قبرستان برود

اکونومیست: ابراهیم رئیسی سازمانده اعدام جمعی زندانیان سیاسی در دههٔ۶۰ بود