فاجعه خودکشی در ایران آخوندزده

ایران آخوندزده و فاجعه خودکشی ـ ۲۱شهریور۱۴۰۰

روز گذشته عضو هیئت مدیره جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی در ایران اعلام کرد: «میانگین خودکشی در کشور ما حدود ۷ و دو دهم درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر است اما در برخی استانها آماری در حدود ۱۰ یا ۱۵ و حتی ۲۰ درصد در هر ۱۰۰ هزار نفر هم داریم که افزایش نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.»

ناظران می گویند افزایش نرخ خودکشی بویژه پس از شیوع کرونا و گسترش عمومی فقر در ایران، شیب تندتری در پیش گرفته است.
همین مقام حکومتی افزود: «۶۰ درصد از مردم از خدماتی که سازمانهای مختلف برای پیشگیری از خودکشی ارائه می‌دهند استفاده نمی‌کنند»

در حال حاضر خودکشی از غرب کشور در حال انتقال به استانهای مرکزی کشور است،آمارهای خودکشی در خوزستان و استان‌های مرکزی افزایش یک‌سانی را نشان می‌دهند. رژیم آخوندی یا مردم ایران را می کشد و یا به سمت کشتن سوق میدهد. 

مطالب مرتبط

ولایت فقیه یا حکومت مافیا

ایران - افزایش آمار خودکشی در حاکمیت ولی فقیه