بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت اول تا سوم )

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، مخفی کاریهای رژیم و افشای چهار سایت اعلام نشده که در آن فعالیت های مخفی اتمی رژیم وجود داشته ولی رژیم آخوندی تلاش کرده که آنها را پاکسازی و مخفی کند.
و همچنین آخرین تحولات پیرامون برنامه اتمی رژیم.
از شما دعوت می کنیم از هر طریقی که این برنامه را دریافت می کنید یا از طریق ماهواره و یا از طریق شبکه های اجتماعی سیمای آزادی و ارتباط مستقیم با ما همراه باشید و در بحث و گفتگوی این هفته شرکت کنید.

 

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت دوم )

 

 

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت سوم )

 

 

کابینه جلادان - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

توافق رژیم ایران و آژانس در لحظات آخر - گزارش رسانه‌های بین‌المللی