بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰

موضوع دیگر و از جمله اقدامات متناقض رژیم آوردن فردی به اسم محمد اسلامی بعنوان مدیر کل سازمان انرژی اتمی رژیم است. 
سئوال: آوردن این فرد چه معنی دارد؟ در راستای سرعت دادن به مذاکرات اتمی و پیشبرد این مذاکرات است؟
یا برخلاف آن رژیم حرکت می کند؟ 

 

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت پنجم ) 

 

 

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰  ( قسمت ششم ) 

 

 

ممنوعیت واکسن، قتل عام مردم ایران توسط خامنه ای- ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

چرا خامنه‌ای رئیسی را رئیس‌جمهور کرد؟