درنگی بر آخرین جمله نوید شورشگر

نگاهی به آخرین جمله نوید شورشگر ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰

همه ما صدای پرصلابت و در عین حال دردمند نوید شورشگر را به خاطر داریم که طی تماسی از زندان گفت: «برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند» 

این جمله تکاندهنده بیانگر رنج یک ملت ستمدیده است. چنین جملات و عباراتی همواره کلید فهم معناها و واقعیت‌های انسان‌شمول هستند. این جمله ویژگیهای قابل تأملی دارد.

اولاً: عمق شناخت و شعور نوید شورشگر از دیکتاتوری ضد بشری ولایت فقیه را توأم با رنجی عمیق بیان می‌کند. 

ثانیاً: یکی از موجزترین و در عین‌حال کامل‌ترین معرف‌ها برای دیکتاتوری ولایت فقیه است. آخوندهایی که طناب دار برایشان ابزار اعمال حاکمیت است و مرگ کسب و کارشان است. 

ثالثاً: بیان این جمله از زبان یک جوان شورشگر، نشان می دهد که آخوندهای ضد بشر در پیشبرد جنایات خود با بن بست مواجه شده اند و از طنابهای دارشان در مقابل جوانان گردنفراز این میهن کاری ساخته نیست

مطالب مرتبط

بزرگداشت نوید شورشگر در سنگر شیراز و گرامیداشت خاطره او توسط مادران شهیدان قیام

برگزاری سالگرد نوید افکاری قهرمان بر سر مزارش«دایه دایه وقت جنگه»