سفر مدیرکل آژانس به تهران موضوع جنگ و جدال باندهای حکومتی در مجلس و رسانه های حکومتی

سفر مدیر کل آژانس که حکومت آخوندی در وحشت از قطعنامه شورای حکام به آن تن داد نیز به موضوع جنگ‌وجدال باندهای حکومتی در مجلس آخوندی تبدیل شده است ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰

شماری از اعضای مجلس ارتجاع خواستار توضیح از پاسدار اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم در مورد عقب‌نشینی در مذاکرات با آژانس شدند و خواستار حضور در جلسات علنی و غیرعلنی خود شدند.

فراهانی، مجلس ارتجاع ۲۳شهریور ۱۴۰۰

این آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی آمدند رفتند ما هیچ اطلاعی از توافق صورت گرفته نداریم لذا من بر اساس بند هشت ماده ۲۲از جنابعالی و هیات رئیسه محترم درخواست دارم فردا ایشون اگر صلاح می‌دانید در جلسه علنی یا غیرعلنی به مجلس دعوت بشه آقای اسلامی و در خصوص این توافقی که در رابطه با مسایل هسته‌یی انجام شد نمایندگان ملت در جریان قرار بگیرند.

شریعتی، مجلس ارتجاع ۲۳شهریور ۱۴۰۰

نکته اول در سفر اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران جلسات و توافقاتی حاصل شده که به‌نظر می‌آید اطلاع‌رسانی کافی به مجلس و افکار عمومی انجام نشده امروز جنگ جنگ روایت هاست و بنده از رئیس محترم مجلس و هیأت‌رئیسه می‌خواهم که افراد ذیربط را از جمله دبیر شورایعالی امنیت ملی و رئیس سازمان انرژی اتمی را به مجلس دعوت کنند که توضیحات لازم را به نمایندگان ارائه بکنند.

مطالب مرتبط

بررسی نکات کلیدی کنفرانس مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ـ گفتگوهای سیاسی

توافق رژیم آخوندی با آژانس انرژی اتمی در ترس از صدور قطعنامه حکام آژانس