طرح باند غالب برای انداختن تقصیر سوءمدیریت کرونایی به گردن دولت روحانی در رسانه های حکومتی و مجلس

انداختن تقصیر سوءمدیریت کرونایی به گردن دولت روحانی در رسانه باند غالب و مجلس ـ ۲۳شهریور۱۴۰۰

خبرگزاری سپاه پاسداران از طرح باند غالب رژیم در مجلس ارتجاع برای انداختن تقصیر به گردن باند روحانی خبر داد و نوشت: ۴۰نفر از نمایندگان در طرح خود برای تحقیق و تفحص از ستاد ملی مقابله با کرونا، بررسی دلایل سوء‌مدیریت کرونایی دولت روحانی، علت تغییر در پروتکل درمانی و داروها، تخصیص ارز واردات دارو و علت تأخیر در واکسیناسیون را خواستار شده‌اند

در این طرح آمده است: از زمان شروع بیماری همه‌گیر کرونا ویروس در کشور (اسفند ماه سال۱۳۹۸) چه تدابیر ضروری و اقداماتی توسط وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا و مراکز بهداشتی و درمانی و دیگر دستگاههای اجرایی انجام شده است؟ و چگونه از انتشار ویروس مذکور و توسعه انتشار آن جلوگیری شده است؟

علل افزایش تعداد مبتلایان و افزایش مرگ و میر‌ها در مردادماه سال۱۴۰۰ چیست؟

در همین حال، داوودی عضو مجلس ارتجاع در جلسه علنی روز سه‌شنبه‌علت اصلی مرگ و میرها را میزان کم واکسیناسیون دانست و گفت:

داوودی، مجلس ارتجاع ۲۳شهریور ۱۴۰۰

بدون کمترین تردیدعلت اصلی واگیری بسیار بالای مردم کشور ما به ویروس کرونا و بیماری کرونا و شکل گیر ی بدخیم‌ترین چهره‌های بالینی این بیماری در مردم و تلفات بسیار زیاد انسانی در کشور در روزها و ماههای اخیر مربوط به تعداد کم واکسیناسیون و تأخیر در واکسیناسیون مردم بر علیه این بیماری هست.

مطالب مرتبط

بالا گرفتن جنگ‌وجدال باندهای درونی رژیم بر سر خشم عمومی از کشتار عمدی کرونا

فوتیهای کرونا از کشته‌شدگان جنگ ضدمهینی خمینی ملعون پیشی گرفت ـ در یک نگاه