علی باقری، پسر آخوند باقری کنی عضو خبرگان رژیم جایگزین عباس عراقچی منصوب شد

 علی باقری  یک لمپن کمیته چی جایگزین  عباس عراقچی شد ـ ۲۴شهریور ۱۴۰۰

علی باقری، پسر آخوند باقری کنی عضو خبرگان رژیم، یک لمپن کمیته چی که به طرز مسخره ای به دبیری ستاد حقوق بشر قضاییه جلادان گمارده شده بود ، از سوی امیرعبداللهیان نماینده  نیروی قدس در وزارتخارجه رژیم به عنوان جایگزین عباس عراقچی منصوب شد.

لمپن کمیته چی مزبور در دوران ریاست پاسدار سعید جلیلی در شورای عالی امنیت رژیم، معاون او بود. 

مطالب مرتبط 

دعاوی باقری معاون رئیسی جلاد و دق دلی علیه مجاهدین تحت عنوان «تروریسم فرقه گرا در دهه ۶۰»

اظهارات وقیحانه و مضحک معاون رئیسی جلاد: وضعیت بد زندانیان سیاسی در ایران بازی کشورهای غربی است