کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰

در این برنامه نگاهی می کنیم به کارزار جهانی علیه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ خمینی در قتل عام ۳۰ هزار زندانی در سال ۶۷ در آستانه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است در این اجلاس روز سه شنبه سخنرانی بکند.
در برنامه این هفته تلاش می کنیم وجوه مختلف کارزار جهانی علیه رئیس جمهور نظام قتل عام را بررسی کنیم .
مهمان این برنامه خانم دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان هستند.

 

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰ ( قسمت دوم ) 

 

 

 

 

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم - ۲۸شهریور۱۴۰۰ ( قسمت سوم ) 

 

 

 

مطالب مرتبط

بحران اتمی و تنگنای خامنه ای - ارتباط مستقیم- ۲۰شهریور۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

کنفرانس در واشنگتن با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و سخنان ابراهیم رئیسی جلاد۶۷