سرنگونی رژیم چه با اتمی و چه بی‌اتمی

سرنگونی رژیم آخوندی با اتمی و بی‌اتمی ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰

خامنه‌ای بهتر از هرکس دیگر بحران سرنگونی رژیمش را دریافته است اما استراتژی او به تعویق انداختن سرنگونی است. شاه هم خودش را به‌انواع تسلیحات پیشرفته، از جمله مدرن‌ترین جنگنده‌های ساخت آمریکا مجهز کرده بود. اما زمانی که قیام‌ها بالا گرفت آن همه ساز و برگ نظامی گران‌قیمت و آن جنگنده‌های پیشرفته هیچ‌کدام به‌داد شاه نرسید.

خامنه‌ای سقوط حکومت‌های عراق و لیبی را این‌طور جمع‌بندی کرده است که دستیابی به بمب اتمی تضمین بقای رژیم ولایت فقیه است. اما وقتی قیام‌هایی مانند قیام آبان فوران می‌کند، سانتریفیوژهای نطنز یا فردو هر کیفیت و کمیتی که داشته باشند، خامنه‌ای را نجات نخواهند داد.

کانون شورشی، ارتش آزادی و ارتش بزرگ گرسنگان و بیکاران و تهیدستان استراتژی بمب و موشک و جلاد را درهم خواهد شکست.
رژیم ولایت فقیه چه با اتمی، چه بی‌اتمی، با قیام مردم ایران و ارتش بزرگ آزادی سرنگون می‌شود.

مطالب مرتبط

درخواست محاکمه و مجازات عاملان قتل‌عام ۶۷ در شهرهای میهن ـ نوید آزادی

آتشفشان خشم و «جسارت» قابل تکرار