تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان قتل عام در استکهلم

ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین دراستکهلم در دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷ دست به تظاهرات زدند ـ ۳۱شهریور۱۴۰۰

روز دوشنبه ۲۹شهریور هواداران سازمان مجاهدین و ایرانیان آزاده در استکهلم در دادخواهی قتل‌عام شدگان سال ۶۷ در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری دست به تظاهرات زدند.

شاهد امروز دادگاه نصرالله مرندی از زندانیان سیاسی سابق و از شاهدان قتل‌عام ۶۷ و بازگوکننده نقش دژخیم حمید نوری در این جنایت است.

 

مطالب مرتبط

 تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان قتل عام در استکهلم

تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ در سوئد