تخریب خانه های مردم در زاهدان و شیراز، اعتراض کارکنان بهرگان بوشهر و خریداران آپارتمانهای تبریز

تخریب خانه های مردم در محله قاسم آباد زاهدان و دوکوهک و غلات شیرازـ ۱مهر۱۴۰۰

«اینجا منزل خانمی است که روز قبل خانه اش را خراب کردن و مورد ضرب وشتم قرار دادن که این تخریب توسط شهرداری با کمک نیروی انتظامی این خانه را خراب کردن آنچه مشاهده می کنید همه چیز خراب شده که شب قبل مردم محلی به کمک آمدن باگل یک دیوار درست کردن همه وسایل خانه تخریب شده در صورتیکه این مکان فقیر ترین محل های زاهدان است درحالی که ارگان های نظامی بیش از هزاران هکتار از زمین های زاهدان را بدست گرفتن ، در غرب زاهدان و به قیمت خیلی خوبی هم، دارند به مردم می فروشن و این مردم این منطقه زاهدان مظلوم واقع شدن...»

بهرگان بوشهرـاعتراض کارکنان قراردادی و پیمانکاری منطقه نفتی

تبریزـحرکت اعتراضی خریداران آپارتمان های برجهای دوقلو

مطالب مرتبط

تخریب آلونک هموطنان بلوچ در زاهدان، اعتراض معلمان و ضرب و شتم و تیراندازی به جوانی در کرمانشاه

سکته یک زن مسن از هموطنان بلوچ پس از تخریب خانه‌اش