اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت اول تا سوم )

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰

برنامه ارتباط مستقیم این هفته را با تعظیم در برابر سرور شهیدان و اربعین حسینی و همچنین با درود به قهرمانان ۵مهر سال ۶۰ که با از جان گذشتگی شعار مرگ بر خمینی را در مسیر مبارزه مردم ایران با رژیم آخوندی و بازماندگان خمینی مهر کردند، شروع می کنیم.
هفته گذشته هفته کارزار سراسری ایرانیان آزاده در داخل و خارج کشور علیه جلاد ۶۷ در آستانه برگزاری  مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود، که در نهایت شاهد بودیم رئیسی به ارسال یک پیام ویدئویی از قبل ضبط شده به اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل اکتفا کرد. که البته همین هم آتش جنگ در باندهای درونی رژیم را برانگیخت و رسانه های باند مغلوب در باره علل نرفتن رئیسی به نیویورک گوشه هایی از واقعیت را برملا کردند.
امروز می خواهیم ببینیم کارزاری که علیه جلاد ۶۷ برگزار شد چه نتایجی داشته؟
رژیم چه بدست آورد و چه چیزی از دست داد؟
و نتیجه این کارزار برای مقاومت ایران چه بود؟
تاثیر این کارزار بر جنبش دادخواهی که بویژه بعد از روی کار آمدن آخوند جلاد رئیسی اوج دیگری گرفته چه هست؟ 

 

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰( قسمت دوم ) 

 

 

 

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت سوم )

 

 

مطالب مرتبط

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت چهارم تا ششم )

کارزار جهانی علیه جلاد قتل عام ۶۷ - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

دستورالعمل احمقانه وزیر خارجه رئیسی به دادگاه سوئد

لطفا به اشتراک بگذارید: