خبر تو خبرـ باید درمانی رئیسی جلاد برای سال تحصیلی ـ پیک شادی

خبر تو خبرـ باید درمانی رئیسی جلاد برای سال تحصیلی ـ پیک شادی ـ ۸مهر۱۴۰۰


این هفته خبر تو خبر، خبر داره براتون از بایدالدوله نظام ولایت یعنی آخوند رئیسی که به مناسبت شروع سال تحصیلی بالای منبر رفته جز قطار کردن  مشتی باید نباید  هیچ حرفی برای گفتن نداشت.

مدرسه را همواره باید به مدرسه اندیشید که معلم باید مورد توجه بشه... 

مطالب مرتبط 

طنز خنده دار ـ فرق رئیسی با رئیس جمهورهای قبلی نظام

نیمیشن خنده‌دار ـ رئیسی و وام یک میلیاردی