بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ( قسمت اول تا سوم )

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰

در این برنامه می پردازیم به بحرانی که بین رژیم آخوندی و آژانس انرژی اتمی بر سر بازدید از یک سایت رژیم بوجود آمده و یکبار دیگر پرونده اتمی رژیم را در برابر جهانیان قرار داده.
در این برنامه این هفته آقای مهدی سامع سخنگوی سازمان چریک های فدایی خلق ایران و مسئول کمیسیون صنایع شورای ملی مقاومت و همچنین برادر مجاهد شاهین قبادی را همراه خودما داریم.

 

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰( قسمت دوم )

 

 

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰( قسمت سوم )

 

 

مطالب مرتبط

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت اول تا سوم )

گاس بلراکس: باید به حمایت از آنهایی که در ایران برای آزادی می‌جنگند ادامه دهیم