بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰

سئوال: بعد از شنیدن قسمتی از حرفهای وزیر خارجه رژیم سئوال این است که چرا رژیم پای میز مذاکره نمی رود؟ اینها که شش دور مذاکره کردند.
مهدی سامع: به نظر من روحانی و ظریف حاضر بودند به میزانی کوتاه بیایند و روحانی هم گفت که اگر ما مشکل داخلی نداشتیم توافق می کردیم . نکته دوم مشکل داخلی در مورد پروژه اتمی مسئله ولی فقیه است.
این را خارجی ها هم میدانند که در مورد اتمی ولی فقیه تصمیم می گیرد و این فقط در زمینه اتمی نیست حتی سر واردات از کره جنوبی هم ولی فقیه تصمیم می گیرد و می گوید وارد نکنید.

 

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰( قسمت پنجم )

 

 

بحران اتمی و نقض تعهدات رژیم آخوندی - ارتباط مستقیم ۱۱مهر۱۴۰۰( قسمت ششم )

 

 

مطالب مرتبط

اجلاس مجمع عمومی- کارزار جهانی علیه جلاد ۶۷ - ارتباط مستقیم ۴مهر۱۴۰۰ ( قسمت چهارم تا ششم )

گاس بلراکس: باید به حمایت از آنهایی که در ایران برای آزادی می‌جنگند ادامه دهیم