یاوه‌گویی‌های وزیر بهداشت رئیسی

یاوه‌گویی‌های وزیر بهداشت رئیسی ـ ۱۵مهر۱۴۰۰

در وسط پیک پنجم و کشتار مردم توسط کرونا عین‌اللهی وزیر بهداشت رئیسی مدعی برگزاری جشن واکسیناسیون شد! امری که واکنش‌های بسیاری در درون باند خامنه‌ای هم به‌دنبال داشت از جمله علیرضا مردنی که الآن پزشک مخصوص خامنه‌ای است.

اما این وزیر بهداشت پا را فراتر گذاشته و گفته: و مهمترین کاری که امروزه همه مردم ما شاهد آن هستند و دارند از ثمرات آن بهره‌برداری می‌کنند تولید واکسنی است که این واکسن را که همه امروزه مشتاق! به استفاده از این واکسن هستند واکسن برکت از جمله واکسنهای بسیار موفق نه تنها در کشور! بلکه در دنیا هست!

این در حالی‌ست که کشورهای جهان برای کارت تزریق واکسن برکت، هیچ ارزشی و اعتباری قائل نیستند و این دروغهای وقیحانه هیچ‌کس را نمی‌فریبد. شاید تنها عبارت درستی که عین‌اللهی به‌کار برد این بود که گفت: یکی از پروژه‌های مخبر اشتغال‌زدایی بوده است.

مطالب مرتبط

لاف و بلوف حکومتی در رابطه با واکسیناسیون

آمار قربانیان کرونا در سراسر کشور از ۴۴۹هزار و ۷۰۰نفر بیشتر است