خبر تو خبرـ تحولات منطقه و ترس آخوندها ـ پیک شادی

خبر تو خبر ـ تحولات منطقه و ترس آخوندها ـ پیک شادی ـ ۱۶مهر۱۴۰۰


این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از تحولات منطقه و آخوندهایی که حسابی ترسیدند و رفتند رو ویبره اما احساس میشود که برخی از همسایگان ما سر ناسازگاری دارند کدام همسایه ها؟

همسایه هایی که نمک ایران را خوردند...

مطالب مرتبط 

دستاورد دیپلماتیک امیر عبدالهیان وزیر خارجه رئیسی

نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن ـ اطلاعات ۸ مرکز تحقیق و تولید پهپاد نظامی و ارسال آن برای نیروهای تروریستی