پاسخ فرزندان ایران به تخریب ضدانسانی سرپناه مردم محروم بلوچ در زاهدان توسط مزدوران خامنه ای

کانون های شورشی و جوانان ایران به تخریب ضدانسانی سرپناه مردم محروم بلوچ در زاهدان توسط مزدوران خامنه ای پاسخ می دهند ـ ۱۷مهر۱۴۰۰ 

تهران ــ ۱۷مهر۱۴۰۰ آتش کشیدن بنر خامنه‌ای جنایتکار –بر افراشتن بنر  خانم مریم رجوی

لشت نشاء‌ (گیلان) - ۱۷مهر۱۴۰۰  آتش زدن کمیته امداد خمینی لشت نشاء  

زاهدان -۱۷مهر۱۴۰۰ به آتش کشیدن بسیج  ضد دانش آموزش علوی

سرباز (سیستان و بلوچستان) -۱۷مهر۱۴۰۰ به آتش کشیدن پایگاه ضد مقاومت

تهران-بنر بزرگ رئیسی قاتل به آ‌تش کشیده می‌شود

مشهد –۱۷مهر۱۴۰۰آتش زدن بنربسیج ضد مردمی

تبریز –۱۷مهر۱۴۰۰ به آتش کشیدن درب پایگاه بسیج ضدمردمی

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی را در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گسترش دهید ـ نوید آزادی

پاسخ آتشین فرزندان مجاهد خلق به اهانت و ضرب و شتم نفرت‌انگیز زنان به بهانه خمینی ساخته بدحجابی توسط مزدوران خامنه‌ای در مراغه